Hvad er LED
LED er forkortelsen for Light Emitting Diodes og blev opfundet tilbage i 1920érne.
En LED diode består af en halvleder indkapslet på en lille plade. Alt efter materialet udsender dioden forskellige typer lys, når strøm sendes igennem dioden.  Det lys der genereres, kaldes med et fysik term elektroluminescens.

Elektroluminescence
Fænomenet opstår, nå visse materialer udsættes for elektromagnetisk stråling. Både organiske og uorganiske materialer, kan udsende lys på denne måde, og materialer af begge typer, benyttes til at fremstille LED dioder. Det mest almindelige, er mineraler med indhold af Aluminium, Gallium, Silicium eller zink.

Farvet lys
I dag kan en LED diode give så godt som alle farver lys, alt efter hvilke materialer der benyttes. De primære farver er dog rød, grøn og blå. For at få hvidt lys kombineres materialer der udsender de tre farver. LED dioder kan også afgive infrarødt og ultraviolet lys.

Miljøvenligt.
LED er en miljøvenlig lyskilde. For det første forbruger LED dioder kun en lille mængde energi, sammenlignet med alternative lyskilder. For det andet, er de komponenter der benyttes i LED’er ikke skadelige for miljøet sammenlignet med de stoffer der kan findes i andre lyskilder.

Hvor kraftig er LED sammenlignet med halogen og xenon?
Det er svært at lave præcise sammenligninger mellem disse forskellige lyskilder. Dels fordi kvaliteten og fremstillingsprocessen af de forskellige typer varierer meget. Dels fordi der er forskel på lysudbyttet, effektivitet og øjets opfattelse af lyset.

Disse forskelle skal man forholde sig til, når man sammenligner de forskellige teknologier. Bedst er selvfølgelig en fysisk sammenligning.
Herunder har vi lave en alternativ sammenligning.

35W Halogen yder ca. 750 lumen      50W Halogen yder ca. 1 050 lumen

35W Xenon yder ca. 3 000 lumen      50W HID yder ca. 4 200 lumen

35W LED yder ca. 3 400 lumen          50W LED yder ca. 4 900 lumen

(Værdierne herover er “tilnærmelsesvis”, da kvalitet og ydelse af de forskellige lyskilder, spiller en stor rolle I hvor meget lysudbytte de virkeligt giver)

Hvordan sammenligner man forskellige LED lygter med hinanden?

For at kunne lave en fair sammenligning af forskellige LED produkter, er der flere forskellige faktorer der skal sammenlignes og tjekkes at de er korrekte.

1. Lumen.
For at kunne sammenligne to forskellige LED lygters lumen, skal man først finde ud af om det er de rå eller effektiv lumen der angives i dataene. (Vision X angiver både de rå og de effektive lumen). Uheldigvis er der ”gået inflation” når man taler om hvor mange lumen en lygte har. Det er nemt for producenter at skrive et højt lumen tal, men betydeligt sværere for forbrugeren at tjekke det. Så når du skal lave en sammenligning tag derfor punkterne herunder med i din overvejelse.

 

2. Dioder.
Find ud af hvilken styrke og hvilken type LED diode det er. Forskellige styrker for dioderne giver forskelligt udbytte og forskellige egenskaber, alt efter hvilken type linse der benyttes. Du må også finde ud af hvilket mærke/model diode der benyttes, da der er stor forskel på fx en 10W LED diode alt efter hvilken leverandør de kommer fra. BIN-tallet skal også tjekkes, selv når dioderne kommer fra den same leverandør. (Lær mere om BIN-tallet længere nede).

3. Optik
Hvilken optik har lygten? Forskellige optiks er designet til forskellige formal. For at kunne lave en fair sammenligning, skal begge lygter have den same type optik og være bestem til den same type applikation.

4. Kvalitet
Ved en pris sammenligning er det ikke nok kun at sammenligne pris og lysudbytte. Det er lige så vigtigt at sammenligne kvaliteten af de to lygter. En lygte kan have en levetid på et par tusinde timer mens en anden kan have op til 50.000 timer. Nogle tegn på god kvalitet er: Når dioden ikke drives på fuld styrke. Høj IP værdi (IP68 eller højere), Høj viberations- og EMC klassificering mm.

 

5. Hvordan drives dioden.
En lygte kan give et højt lysudbytte sammenlignet med en anden lygte, også selvom det er de samme komponenter der benyttes. Dette kan være på grund af at dioden drives meget hårdt. Den giver meget lys, men kun i en kort periode, da diodens levetid reduceres betydeligt. Tjek altid hvordan dioden drives. (Vision X driver aldrig dioderne med mere end 90% af diodens fulde kapacitet og der benyttes altid ETM og PWM teknologien. Læs mere om disse længere nede). Desværre er der mange billige lygter på markedet der lyser rigtig meget, på disse drives LED dioden ofte på 120% og selv op til 150% af diodens kapacitet. Dette betyder naturligvis at levetiden afkortes markant. Dette er noget kunden ikke får af vide.
Når producenten af LED dioden angiver en levetid på deres produkt, er det ofte denne levetid producenten af lygten angiver og ikke den levetid dioden har i deres lygte.

6. Watt
Kan ikke bruges til at sammenligne med, da forskellige LED lygter har forskellig effekt, alt efter hvilke komponenter der benyttes. En lygte med færre watt kan lyse mere end en lygte med højere watt, hvilket er positivt fordi den er mere effektiv. Når man ser på antal watt, skal man også sammenligne hvor mange lumen pr. watt.

Hvad er BIN tallet?
Der er flere forskellige producenter af LED dioder og forskellige modeller at LED dioder på markedet, alle med forskellige egenskaber, kvaliteter og effektivitet. Oven i dette er der også noget der kaldes BIN tal eller BIN nummer.
Når en producent som fx Cree producere en diode model, lad os sige 100 000 styk i en produktion, ikke to dioder vil værre nøjagtig ens. Efter dioderne er produceret, bliver de sorteret i bunker kaldet BIN, alt efter hvor meget lys og hvilken farvetemperatur dioden giver.
Dioderne i den bedste BIN-kategori kan koste adskillige dollar pr. stk. Dioderne i den dårligste BIN kategori sælges for en dollar for en hel pose.
Normalt er det kun de såkaldte ”priority” kunder der kan få lov til at købe dioderne fra den bedste BIN kategori (Vision X bruger kun dioder med det højest mulige BIN tal, og er en foretrukket kunde ved alle de ledende diode fabrikanter). Dette betyder at der kan værre stor forskel på en diode, selvom den samme producent og er af den samme model.

Hvad er lumen?
Rå eller effektive lumen? Hvad er forskellen
Lumen er en måleenhed for lys, der fortæller hvor meget en diode udsender af lys I alle retninger.

Rå lumen er hvor meget lys en LED diode udsender når den testes i et laboratorium, under optimale forehold og er drevet til 100% af diodens kapacitet. Når en producent tester en diode, for at angive hvor mange lumen den giver, er det som oftest fra den bedste BIN kategori. Derfor kan diode-producentens lumen angivelse ikke stå alene, den skal sammenholdes med diodens BIN-tal.

Effektive lumen derimod, fortæller hvor meget lysudbytte der er når LED-dioden er installeret I en lygte. Muligt drives dioden til 90%, har temmelig sikkert ikke 100% afkøling, har en optik der ”spiser” lys mm.
Alt dette til sammen reducerer lysudbyttet fra lygten. Effektive lumen fortæller dig hvor mange lumen din lygte faktisk giver dig. Derfor er effektive lumen det du bør forholde dig til, når du sammenligner to LED lygter. Når der ikke angives både rå- og effektive lumen, men kun lumen, er det med størst sandsynlighed den rå lumen der vises.

Hvad er ETM/PWM?
Da LED teknologien kom frem troede mange at en LED diode ikke lavede varme. Det passer langt fra. Varmen er en LED diodes værste fjende.
En diodes levetid bestemmes ved hvor hårdt den drives, hvor godt varmen bliver ledt væk fra dioden og hvor meget den køles. For høj varme kan gøre at en diode der har en beregnet levetid på 50 000 timer, går ned til 2-3 000 timer.

For høj temperatur kan afhjælpes på flere forskellige måder:

1. Brugen af aluminium I lygtehuset og den rigtige mængde af aluminium. Aluminium leder effektivt varmen væk fra LED dioden og jo mere aluminium brugt i lygtehuset, jo mere effektivt ledes varmen væk. Såkaldte køleribber bruges på lygtehuset, dette er for at gøre overfladen så stor som muligt, for øget kølningseffekten. Designet og størrelsen af køleribberne er med til at bestemme hvor meget og hvor hurtigt varmen kan ledes vær fra dioderne.

2. Ved at drive dioderne ved en lavere spænding end den de er bestemt til, betyder at dioden ikke vil blive så varm. Fordelen ved dette er at diodens effektivitet øges når den ikke bliver så varm. Du får højere lysudbytte i forhold til den mængde strøm der puttes ind. For eksempel er nogle af Vision X lygterne udstyret med 10W LED dioder, men de drives kun ved 5W, for at opnå max effekt og levetid. De koster lidt mere, men i det lange løb giver det en stor besparelse for brugeren.

3. Det såkaldte "ETM" (Electronic Thermal Management) er et system der konstant overvåger diodens temperatur. Hvis temperaturen når et niveau der kan være skadeligt for dioden, aktiveres "PWM" (Puls With Modulation) systemet. PWM gør at LED dioden begynder at pulsere. Dette sker så hurtigt at det ikke kan opfattes med det menneskelige øje. Disse meget korte ”pauser” gør at diodens temperatur sænkes.

Med disse informationer kan du forstå hvordan det er muligt for et relativt billigt produkt, med tyndt lygtehus hvor der er sparet på materialerne, ikke eksisterende elektronik, billige dioder ect. At kunne tilbyde en lygte der lyser meget ved at drive den til 150%. Men hvor lang tid tror du den holder?

Hvor lang levetid/brændetid har en LED?
De fleste dioder producenter fortæller at dioderne holder 50 000 timer. Det er normalt også rigtigt, men det er under de optimale forhold for dioden.
Et lygtehus er IKKE de optimale forhold for en diode..

For at bibeholde de 50 000 timers levetid når dioden sidder I et lygtehus, er det nødvendigt at dioden ikke drives ved fuld effekt, at der er nok aluminium i huset til at lede varmen væk, elektronik der beskytter dioden mod overophedning mm. Derved kan de 50 000 timer opnås, ellers ikke.

En diode med 50 000 brændetimer, vil ikke lyse med fuld effekt og gå ud derefter.

LED dioder vil fra starten gradvist blive svagere og få en varmere  farvetemperature. Hvis du har en lygte der grundet utilstrækkelig kølning og billige komponenter er nede på 2-3 000 timer, vil du med dine egne øjne nemt være i stand til, at se at lyset er blevet svagere allerede efter få uger. Har du en reel brændetid på 50 000 timer, vil lygten i praktik være tændt døgnet rundt i ca. 5½ år. Med så lang reel brændetid, har du forhåbentligt fået værdi for pengene adskillige gange, før du vil se en afmatning i lysstyrken.
Lygter der drives over evne, vil når de tændes lyse kraftigt, men når lygten opnår en vis temperatur, vil udbyttet falde, dette er ikke tilfældet med Vision X LED lygterne. Så når man laver en fysisk sammenligning af to forskellige lygter, bør de begge have været tændt ½ - 1 time.

 Forskellige typer LED dioder.
Der er mange forskellige typer dioder på markedet, og de fleste mennesker mener at jo stærkere jo bedre…

Vision X benytter blandt andet  3W, 5W, 10W, 25W, 50W, 90W og såkaldte cluster dioder i deres produkter. Hvilken diode der bruges i hver lygte, bestemmes ud fra størrelsen af lygten, hvad dens formål er og hvilken type linse/optik der bruges. En stor diode behøver meget afkøling og er kun en fordel hvis du skal have en lang lyskegle hvor den såkaldte IRIS optik benyttes. Ofte vil det være fordelagtigt at bruge mange små dioder når man er ude efter ”stort” lys. I nogle applikationer er det en fordel at benytte en stor diode, der bliver drevet som en lille. I tillæg kan siges at dioder med den samme watt kan have meget forskellige egenskaber.
Hvilken konstellation af dioder, afgøres af den specifikke applikation lygten er beregnet til.

LED som ekstra lys?

I dag er LED super godt til ekstra lys!

For blot nogle få år siden fandtes hverken teknologien eller dioderne der gjorde LED til et brugbart alternativ til eksisterende lyskilder. Dengang kunne LED kun lyse 40 – 70m med et bredt og diffust lys. I dag kan man få LED lygter der kaster lyset lige så langt, endda længere end de fleste xenon lygter. Vision X Cannon 90W, for eksempel, med 1 Lux på over 1000m.

Hvis du vil bruge LED som ekstra lys, bør du vælge mellem 5° og 40° spredning.
Hvis du ønsker en spot, bør du vælge mellem 5° og 15° spredning.
Hvis du ønsker en flood kegle der både giver distance og spredning bør du vælge 15° til 40°.

Jo smallere lyskegle, jo længere lyser den. jo bredere kegle, jo kortere lyser den.
Ofte vil det være en god ide at kombinere flere forskellige lygter, med både brede og smalle kegler.

Placeringen af lygter på maskiner: en god huskeregel er at lygter med en spredning på 0° - 40° bør placeres over førerens øjenhøjde. Lygter med en spredning på over 40° bør placeres under førerens øjenhøjde.
På maskiner med en gravearm, er der det en god ide også at tænke på det genskær der kan komme fra lygter på førerhuset, der lyser direkte ind i gravearmen.

Der er adskillige fordele ved LED lygter som ekstralys sammenlignet med xenon og halogen:
1. LED er den mest energibesparende lyskilde. På køretøjer er der relativt lidt strøm til rådighed, og der er mange komponenter der ”kæmper” om den. Samtidig er strøm der skabes med en motor, noget af det dyreste overhovedet. Omlægning til de korrekte LED lygter, vil derfor også have en brændstofbesparende effekt.
2. LED lygter (fra Vision X) har polycarbonat linser, der nærmest er ubrydelige, hvilket sikre at stenslag mm. Ikke vil knuse linsen.
3.  LED har ingen glødetråd, gasudladningsrør eller ballast. Disse er sliddele, der regelmæssigt skal udskiftes.
4. LED giver dig fuld effekt fra det sekund du tænder lyset. Der er ingen opvarmningstid som fx med xenon.
5. LED lygter kan fås i mange størrelser og former, der gør det nemmere at montere dem på køretøjer med diverse sensorer, radar, mm.
6. LED lygter kan nemt monteres inde i kølergrillen eller spoileren, når man vælger en Light-bar. Dette reducerer vindmodstanden og derved brændstofomkostningerne.
7. LED har en meget længere levetid. Overtid vil det reducere dine totale omkostninger.
8. LED er nemmere at installere med et minimum af ledningsføring.
9. LED kan modstå flere viberationer og slag.
10. LED har en farvetemperatur meget tæt på naturligt dagslys, hvilket betyder at man holder sig frisk længere.

Hvad er fordelene ved LED farvetemperatur?
LED kan i dag leveres i næsten den farvetemperatur du ønsker. De fleste LED lygter der bliver solgt i dag, kommer i en farvetemperatur på omkring 5000 – 6500 Kelvin (Kelvin er den måleenhed der bruges til at beskrive lysets farve) det er omkring den samme farve som dagslys. Denne farvetemperatur er optimal til de fleste situationer og applikationer. Det menneskelige øje fungerer bedst i denne type lys og opfatter ting betydeligt bedre, end I et gulere lys (lavere Kelvin). Da farven ligger tæt på dagslys, gør det også at du vil kunne holde dig vågen længere. Hjernen tolker gult lys som om det bliver aften, og derfor begynder at indstille sig på hvile.

Hvis man installere LED lys i for eksempel P-kælder, vil denne farvetemperatur gøre at mennesker der færdes der, vil føle sig mere trykke, end hvis det er belyst med lys med en lavere farvetemperatur.

Der kan være situationer, hvor det ikke er fordelagtigt en så høj farve temperatur.
I meget støvet miljø, vil rødligt lys bedre kunne gennemtrænge og reducere genskær fra støvpartiklerne.
I tåget vejr er gulligt lys bedre.

Det er muligt af få LED lys i næsten alle farver, også infrarød og ultraviolet.

Hvorfor er IP-Værdien vigtig?
IP klassificering fortæller hvor godt lygten er beskyttet mod væske, støv og partikler. Jo højere klasse, jo mere modstandsdygtig er lygten. Med en lav IP klassificering er der øget risiko for at fugt trænger ind og ødelægger lygten.
Herunder beskriver vi hvad de forskellige IP numre betyder.

Det første tal i IP-klassificering beskriver beskyttelsen imod fremmedlegmer som støv og sten.
0- Ingen beskyttelse
1- Beskyttet mod elementer større end 50mm
2- Beskyttet mod elementer større end 12mm
3- Beskyttet mod elementer større end 2.5mm
4- Beskyttet mod elementer større end 1mm
5- Støv beskyttet
6- Støv forseglet (total beskyttet)

Der andet tal I IP-klassificeringen omhandler flydende substanser.
0- Ingen beskyttelse
1- Beskyttet mod dryppende vand
2- Beskyttet mod dryppende vand I en vinkel op til 15°
3- Beskyttet mod sprøjtende vand I en vinkel op 60°
4- Beskyttet mod sprøjtende vand fra alle sider
5- Beskyttet mod spuling vand fra alle sider fx en slange
6- Beskyttet mod kraftig spuling vand fra alle sider fx en dyse
7- kan nedsænkes i vand i kortere tid, under 1 m
8- Kan nedsænkes i vand i længere tid op til 3m.
9- Beskyttet mod højtryk

Nogle gange vil du se et -K efter IP værdien:
K- Beskyttet imod højtryksspuling under høje temperaturerne.

 

Hvorfor er EMC klassificering vigtigt?
En EMC-klassificering fortæller dig hvor meget elektromagnetisk interferens en lygte udsender ved brug.
Et højt niveau af elektromagnetisk interferens betyder at der er stor risiko for forstyrrelse hver gang lygten er tændt. Dette kan gå i radioen eller gøre at følsomt måleudstyr, i fx gravemaskiner og giver falske resultater. Derfor er EMC klassificeringen rigtig vigtig. Jo højere EMC rating en lygte har, jo mindre støj udsender den. Støjen kan undgås ved at bruge de rigtige komponenter sammen, eller tilføje filtre, der reducere eller fjerner støjen. Billige LED lygte udsender oftest mere interferens da komponenterne ikke er klassificeret eller tilstrækkeligt kompatible til formålet. Gennem årene har Vision X arbejdet hårdt på at udvikle lygter der afgiver så lidt elektromagnetisk interferens som overhovedet muligt. Med Vision X lygterne er det lykkes at opnå de højest mulige militær-radio interferens klassificering. Disse er meget strengere end den der gælder for de ”civile” klassificeringer. Dette er meget vigtigt og i mange tilfælde et krav, da militæret ofte bruger virkeligt sensitivt data- og radiokommunikations udstyr.

Ordforklaring af diverse termer:

Lumen:
Lumen angiver den mængde lys der strømmer ud til alle sider fra en lyskilde. 1 lumen repræsentere cirka den mængde lys et stearinlys giver.

Lux:
Lux beskriver lysudbyttet pr m2 der rammer bestemt område. Jo længere væk fra lyskilden, jo lavere Lux.

Candela:
Modsat lumen beskriver Candela den mængde lys der sendes i en bestemt retning.

Kelvin:
Lysets farvetemperatur måles i Kelvin. Lave kelvin grader giver et varmere rødt lys. Høje Kelvin grader betyder et koldere og hvidere lys. Dagslys ligger på omkring 5500 – 7000 Kelvin.

Watt:
Watt angiver effekten. Jo højere watt, jo mere energi kræves. Begrebet watt har ikke noget at gøre med hvor meget lys man får, da der er mange andre faktorer der spiller ind.

IP værdi.
Er en skala der beskriver et produkts forsegling. Jo højere IP værdi – jo tætter.
En LED lygte på et køretøj bør som absolut minimum være IP67, helst højere.

Prime Drive (ETM)
LED dioder er sensitive mod varme. Dette kan modvirkes med ETM (Electronic Thermal Management). Det er et system der overvåger temperaturen, ved høje temperaturer aktiveres PWM.

Prime Drive (PWM)
PWM står for “Pulse Width Modulation” og betyder at lyset blinker hurtigere end øjet kan opfatte. Det giver dioderne mulighed for at køle af og forhindre skader og kortere levetid.

EMC/CISPR
Er en klassifikation for hvor meget elektromagnetisk interferens et produkt afgiver. Dette kan vise sig som radiostøj og forstyrrelse af data og kommunikations udstyr.

E-mærket
Alle lygter der skal bruges på vejen til kørelys eller fjernlys ect. Skal være E-mærket. Arbejdslys skal ikke være E-mærket.

CE-mærket.
CE mærket er påkrævet på stort set alle produkter der sælges i EU. Nogle produkter skal være mærket på produktet, andre skal ikke.

RoHS.
RoHS er et EU direktiv der sikre at elektroniske produkter ikke indeholder forbudte eller farlige stoffer.

DOT
DOT mærket er stort set USA’s modstykke til vores E-mærke.